Hier kunt u onze samenkomsten terugluisteren. Klik op de map van de dienst en op het bestand om te luisteren.

Vanwege de AVG zijnĀ  de preken uit de opname verwijderd. Deze kunt u opvragen bij terugluisteren@gemeentedehaven.nl