Studie serie: “Dieper met God” gegeven door Dick Pieterman

“De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.”
1Cor. 2:10

Gods hoofddoel met Zijn woord en de gave van Zijn Zoon is om de gebroken relatie te herstellen tussen Hem en Zijn mensenkinderen en uiteindelijk Zijn hele schepping.
God verlangt naar vertrouwelijke omgang met Zijn kinderen.
De Here neemt daarbij het initiatief. Hij wandelt met ons en Hij zegt: wandel jij nou ook met Mij.
Leef dichtbij Mij. Leef in verbondenheid met Mij. Elke dag.
Het mooie is dat God zich aan ons wil verbinden. God verbindt zich aan ons met hele grote en mooie beloften (het verbond): dat Hij onze Vader wil zijn, dat Hij door Jezus onze zonden heeft vergeven, dat Hij door zijn Geest ons weer liefde wil leren. Vertrouwelijk wandelen met de Here is alleen mogelijk in de mate waarin je Hem leert kennen en je leert wandelen in Zijn liefde.

Deze serie studies gaat over dieper gaan in onze relatie met God.

  • De Here beter leren kennen en Zijn stem leren verstaan.
  • Een intieme en vertrouwelijke relatie met God opbouwen.
  • Efficiënter leren bidden.
  • In Christus leren blijven en met Hem wandelen.
  • Vrucht dragen die God vreugde geeft.