Algemene onderlinge zorg in De Haven

Hoe is de onderlinge zorg in De haven opgebouwd? Op een laagdrempelige manier elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld na de dienst, tijdens studie-avonden/-dagen of thuis, onder het genot van een kop koffie. Dit is de algemene zorg.

In de tweede plaats zijn er jeugd- en jongerenkringen, vrouwengroep en diverse huiskringen in Wijk, Doorn en Driebergen. Hier trekken we met elkaar op, genieten van een lekkere maaltijd, delen ons geloof en leven. Er is plaats voor gezelligheid, onderlinge zorg, Bijbelstudie en gebed. Kortom, ieder (gast)gemeentelid kan niet gemist worden in het omzien naar elkaar en zorgen voor verbondenheid; dus Jezus’ liefde leven.

Voor m.n. praktische ondersteuning kun je een beroep doen op mensen van de Diaconale Werkgroep; denk aan financiën of praktische hulp bij ziekte.

Vormen van pastorale ondersteuning

Ten derde kun je een beroep doen op de Pastorale Werkgroep. Waar gaat het om in pastoraat? Herderlijke zorg: omzien naar mensen, door hen op te zoeken, te steunen, en op te bouwen in hun geloof en leven.

In Efeziërs 4: 15 staat bijvoorbeeld:

  •  “Maar dan groeien wij,
  •  Ons aan de waarheid houdende,
  •  In liefde
  •  In elk opzicht naar Hem toe, die het Hoofd is, Christus”

Het kan gaan om één gesprek/gebed na of tijdens de dienst. Of om een paar ontmoetingen met bemoediging, gesprek en gebed. Daarbij vinden wij het belangrijk om te luisteren naar jóuw verhaal, na te denken over wat jij denkt nodig te hebben om verder te komen. Samen Jezus uitnodigen en achter Jezus aangaan, luisterend naar Zijn Woord en leiding van de Heilige Geest.

We kunnen gericht zijn op geloofsverdieping en het samen optrekken (mentoraat) tijdens een afgesproken periode, om te ontdekken wat jouw identiteit in Christus is; hoe dat nieuwe leven handen en voeten kan krijgen in de, soms weerbarstige, praktijk van elke dag. Ook mogen we leren groeien in geestelijke autoriteit en vernieuwd denken, om toegerust te worden voor de geestelijke strijd. In dit proces zitten we allemaal.

Daarnaast gaat het in pastoraat om aandacht voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld rouw door verlies van een dierbare of gezondheid, toestanden op je werk, relatieproblemen, onrecht wat jou is aangedaan, emotionele stress of gevolgen van zonden. Je hoeft het niet alleen te doen, wij willen naast jou staan in het besef dat wij ook ‘Gods werk in uitvoering’ zijn. Wij geloven dat er altijd hoop is en dat God een God is van herstel en nieuw leven tot Zijn eer, waarbij er ruimte is voor emoties.

Vertrouwelijkheid

Wij willen zorgvuldig omgaan met wat ons wordt toevertrouwd; veiligheid is belangrijk binnen het pastoraat. Gemeente De Haven is aangesloten bij de SGL (Stichting Gedragscode Leidinggevenden), die ondermeer als doel heeft de betrouwbaarheid van leidinggevenden te bevorderen.

Hoe gaat het praktisch?

Je kunt ons aanspreken na de dienst of een bericht achterlaten op onderstaand mailadres.

Wij streven er naar om binnen 1 week jouw mail te beantwoorden en daarna af te spreken met jou welke vorm van pastoraat/ gebed bij jou past en wat voor ons mogelijk is.

In principe spreken mannen met mannen en vrouwen met vrouwen, eventueel aangevuld met iemand van het andere geslacht, bijvoorbeeld gesprek met een echtpaar.

Mocht je een oriënterende vraag of gerichte hulpvraag hebben, dan kun je een mail sturen naar: pastoraat@dehaven.nl