2017 welkom 1

Wij zijn een kerk die Jezus’ liefde wil leven. Want Jezus Christus koos ervoor om voor onze zonden te sterven en toonde daarmee de ultieme liefde. Daarna stond Jezus op uit de dood. Door de kracht van de Heilige Geest willen wij aan onze omgeving bekendmaken dat het geloof in Jezus onze relatie met God herstelt. Zoals Jezus liefhad en diende, zo wil ook De Haven liefhebben en dienen, in woord en daad. Bruisend en gastvrij, een kerk die Jezus’ liefde leeft!

Wij heten Baptistengemeente De Haven. Baptisten (van het woord dat ‘dopen’ betekent) zijn (protestantse) christenen die alleen volwassen gelovigen dopen. De doop is een christelijk gebruik om aan de wereld om je heen te laten zien dat je Jezus wilt volgen, door kopje onder te gaan in een waterbad. Enkele keren per jaar is het mogelijk bij ons gedoopt te worden. Deze feestelijke dienst wordt altijd voorafgegaan door een korte doopcursus voor mensen die gedoopt willen worden.

Hieronder vindt u documentatie m.b.t. onze gemeente

Credo

Richtlijnen van de Baptistengemeente de Haven

Statuten van de Baptistengemeente Wijk bij Duurstede e.o