bible biblia book 1112048

Beste zusters en broeders,

Het is goed om in deze verwarrende tijd het juiste zicht op onze Heer en Heiland te hebben.
Zijn ontzagwekkende verlossingswerk niet alleen met het hoofd te begrijpen, maar vooral ook elke dag met elkaar Jezus Liefde te leven!

Hierbij een korte introductie van de Bijbelstudie die gegeven wordt de komende dinsdagavond.

We zijn discipelen van de Here Jezus in Zijn school terecht gekomen. Het woord discipel betekent immers leerling. Het gaat hier niet alleen om kennis vergaren, maar leren door met Hem te leven.
We gaan steeds meer zien wie Hij is en de betekenis doorgronden van wat Hij voor ons heeft gedaan.

In deze serie avonden zullen we stilstaan bij enkele van de meest bevrijdende en verfrissende openbaringen die God ons in Zijn Woord heeft gegeven. Dat komt uiteindelijk neer op Jezus Christus. De waarheid maakt ons vrij. Geestelijke vernieuwing is geestelijk realisme: we worden ons bewust van de realiteit van hoe overweldigend groot Zijn genade voor ons is, van het volmaakte van wat Jezus voor ons heeft gedaan.
Dat bevrijd ons van kramp, van ongezonde prestatiedrift en gebrek aan vreugde.
We gaan ontdekken dat het niet gaat om het christelijke leven maar om het Christus-leven: niet meer ik, maar Christus leeft in mij.

In de school van Christus mogen wij onder een geopende hemel leven en een zalving ontvangen waardoor we gaan leren van Hemzelf. Ik nodig uit aanwezig te zijn bij deze drie avonden en wil ik ook vragen te bidden dat we met elkaar een rijke zegen mogen ontvangen, door opnieuw stil te staan bij het evangelie.

Hartelijke groet,

Aankomende bijbelstudies: